Jesteśmy zespołem z ponad  10 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i ich rodzinami . Zajmujemy się terapią dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi. W swojej pracy stosujemy holistyczne podejście do dziecka i stosujemy szereg wiodących metod dostosowanych indywidualnie do aktualnych potrzeb dziecka w celu stymulacji rozwoju i niwelowania deficytów. W  swojej pracy z dzieckiem wykorzystujemy:

- stosowaną analizę zachowania

- trening autogenny Schultza

- trening Jacobsona

- metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

- metodę Knillów

- kinezjologię  edukacyjną P. Denisona

- stymulację polisensoryczną

- symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania wg. J. Cieszyńskiej

- nowoczesne programy komputerowe do rozwijania funkcji poznawczych

- nowoczesne programy do rozwoju i korekty mowy.

- techniki wspomagające komunikację (komunikacja alternatywa)