Pracowania została założona z myślą o dzieciach i ich rodzinach, jak również o wszystkich osobach zajmujących się na co dzień pracą z dziećmi.

Nasz zespół tworzą doświadczeni specjaliści różnych dziedzin - nasza oferta jest dzięki temu różnorodna, a wszelkie oddziaływania spójne i oparte na wzajemnej współpracy.

Oferujemy  kompleksową diagnozą i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju ( Zespołem Aspergera ,autyzmem, opóźnieniem psychoruchowym, zespołami genetycznymi,  zaburzeniami zachowania, ADHD, zaburzeniami emocjonalnymi, opóźnionym rozwojem mowy , alalią, afazją, zaburzeniami artykulacji, trudnościami szkolnymi, zaburzeniami integracji sensorycznej).

Wspieramy harmonijny rozwój dzieci zdrowych oraz rozwijamy  potencjał intelektualny i kompetencje społeczne.

Ponadto wspieramy rodziców w procesie wychowania, prowadzimy szkolenia i instruktaże.